Säännöt

Turnauksessa noudatetaan yleisesti Suomen Palloliiton FUTSALSÄÄNTÖJÄ seuraavin tarkennuksin/poikkeuksin:

§1) Jokainen joukkue pelaa vähintään 4 ottelua

§2) Peliaika on 1 x 25 min juoksevaa aikaa (pysähtyy ainoastaan tuomarin näytöstä). Finaalissa peliaika on 1 x 30min juoksevaa aikaa (viimeinen minuutti tehokasta peliaikaa).

§3) Kumuloituvat virheet neljännestä virheestä eteenpäin.

§4) Alkusarjan lisäksi pelataan jatkoon päässeiden kesken jatko-ottelut.

§5) Otteluissa, joissa voittaja on saatava selville (pudotuspelit) suoritetaan suoraan (ilman jatkoaikaa) rangaistuslaukauskilpailu yksi pari kerrallaan ratkaisuun saakka. Sama pelaaja ei saa laukaista rangaistuspotkua uudestaan, ennen kuin kaikki joukkueen pelaajat ovat suorittanneet rangaistuslaukauksen. Mikäli joukkueissa on eri määrä pelaajia, niin joukkue, jossa on vähemmän pelaajia, määrää milloin uusintakierros alkaa.

§6) Finaaleissa on käytössä 30 sekunnin aikalisä per joukkue.

§7) Joukkue on velvollinen ennen ensimmäisen ottelun alkua toimittamaan luettelon kaikista joukkueen pelaajista ja toimihenkilöistä turnauksen järjestäjille. Tässä pelaajaluettelossa tulee olla kaikki joukkueen pelaajat ja toimihenkilöt nimettynä, eikä sitä saa muuttaa turnauksen aikana ilman järjestäjätahon suostumusta.

§8) Kilpailun juryllä on oikeus puuttua epäasiallisesti käyttäytyviin joukkueisiin ja tarvittaessa sulkea sarjasta. Jury voi myös velvoittaa joukkuetta vaatimaan kannattajiltaan asiallista käytöstä.

§9) Pelaaja saa edustaa vain yhtä joukkuetta sarjaa kohti

§10) Juniorisarjoissa joukkueessa saa pelata kaksi (2) Y-pelaajaa (enintään vuoden vanhempi pelaaja kuin sarjan ikäluokka) jokaista ottelua kohden. Pojat 01-03 sekä Tytöt 03-05 sarjoissa ei saa pelata Y-pelaajia. Äärimmäisissa tilanteissä turnausjärjestäjällä on oikeus myöntää poikkeuslupa.

§11) Kentältä poistosta seuraa automaattisesti yhden ottelun pelikielto, joka koskee välittömästi seuraava peliä. Kentältä poistosta seuraa kahden (2) minuutin alivoima rangaistuksen saaneelle joukkueelle. Ajan mittaaminen aloitetaan siitä hetkestä, kun peli alkaa kentältäpoiston jälkeen uudelleen.

  • erotuomarin on raportoitava kentältäpoistosta järjestäjille,
  • mahdollisista lisärangaistuksista päättää kilpailun jury.

§12) Sarjoissa, joissa on kaksi tuomaria, voidaan yksittäinen ottelu tuomita poikkeustapauksissa yhdellä tuomarilla.

Pallo

Kaikissa sarjoissa on käytössä virallinen futsalpallo.


Pelitapa

Jokainen joukkue pelaa vähintään 4 ottelua. Joukkueet jaetaan sarjoittain alkulohkoihin. Alkusarjan jälkeen kunkin joukkueen lohkosijoitus määrittelee jatko-ohjelman myöhemmin julkaistavan sarjajärjestelmän mukaisesti. Joukkueiden järjestys lohkoissa määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella. Voitosta saa kolme (3), tasapelistä yhden (1) ja tappiosta nolla (0) pistettä. Tasapisteissä joukkueiden paremmuuden määräävät järjestyksessä


Paremmuus tasapisteissä

Joukkueiden paremmuus määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella.
Voitosta 3 pistettä, tasapelistä 1 piste ja tappiosta nolla (0) pistettä.

Mikäli joukkueet ovat tasapisteissä, ratkeaa paremmuus seuraavasti:


1. keskinäisissä otteluissa saavutetut pisteet
2. keskinäisten otteluiden maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit keskinäisissä otteluissa)
3. keskinäisissä otteluissa tehdyt maalit
4. koko lohkon maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit)
5. koko lohkossa tehdyt maalit
6. arpa

Mikäli jatkolohkossa joukkueet päätyvät tasapisteisiin, eivät aiemmat lohkovaiheet vaikuta jatkolohkon järjestykseen tasapisteissä.

Lohkojen keskinäisessä vertailussa joukkueiden paremmuus määräytyy seuraavasti:

  1. pisteet/ottelu
  2. maaliero/ottelu
  3. tehdyt maalit/ottelu
  4. arpa

Joukkueenjohtajat

Henkilö, joka on nimetty joukkueenjohtajaksi, vastaa joukkueestaan niin pelien aikana kuin muuallakin, sekä yhteydenpidosta järjestäjätahoon turnauksen aikana. Joukkueenjohtajan on oltava täysi-ikäinen (yli 18-vuotias). Turnauksen järjestäjät eivät vastaa loukkaantumisista, sairastapauksista tai varkauksista. Suosittelemme riittävän vakuutusturvan hankkimista.


Vastalauseet

Vastalause on ottelun osapuolen tekemä ilmoitus ja vaatimus ottelutuloksen mitätöimiseksi tai muuttamiseksi sellaisen ottelussa tai otteluolosuhteissa tapahtuneen taikka edustus- tai pelioikeutta koskevasta rikkomuksesta ja sääntöjen vastaisuudesta tai sääntöjen väärästä soveltamisesta, joka on tai on saattanut vaikuttaa otteluun ja sen lopputulokseen. Oikeus tehdä vastalause on vain ottelun osapuolilla. Vastalause osoitetaan turnausjärjestäjälle. Vastalauseottelussa tapahtuneiden seikkojen johdosta on ilmoitettava välittömästi ottelunpäätyttyä (viimeistään 15 minuutin kuluessa ottelun päättymisestä) kirjallisesti. Vastalauseen tekijän on suoritettava järjestäjälle vastalausemaksu vastalauseen jättämisen yhteydessä. Vastalausemaksun suuruus on 100 €, joka palautetaan, mikäli se hyväksytään. Vastalausemaksu voidaan palauttaa perustellusta syystä myös silloin, kun vastalause hylätään tai jätetään käsittelemättä. Vastalausetta ei käsitellä, mikäli vastalausemaksua ei ole määräaikaan mennessä maksettu. Myöhässä saapunutta vastalausetta ei käsitellä.

Erotuomarinottelussa tekemät päätökset ovat lopullisia. Tällaisia päätöksiä vastaan tehdyt vastalauseet eivät pääsääntöisesti voi johtaa uusintaotteluun. Turnausjärjestäjä voi kuitenkin määrätä uusintaottelun, mikäli erotuomari on tehnyt ottelussa sääntöjen vastaisen ratkaisun. Ottelun lopputulos pysyy voimassa, kunnes asia on ratkaistu. Turnausjärjestäjä voi vastalauseen johdosta määrätä ottelun pelattavaksi uudelleen. Turnausjärjestäjä voi myös määrätä vastalauseen tehneen joukkueen voittajaksi, jolloin lopputulos on 5-0 tai muu järjestäjän määräämä lopputulos, josta vastalauseen tehneen joukkueen vastustajajoukkue ei hyödy. Mikäli voittaneen joukkueen vastalause hyväksytään, jää ottelun lopputulos voimaan, jollei järjestäjä päätä muusta lopputuloksesta, joka on edullisempi vastalauseen tehneelle joukkueelle. Turnauksenjärjestäjä voi myös hyväksyä hävinneen joukkueen tai tasapelin pelanneen joukkueen vastalauseen ja jättää silti lopputuloksen voimaan. Mikäli vastalause siitä, että joukkue on peluuttanut pelaajaa, jolla ei otteluhetkellä ole ollut edustus- tai pelioikeutta taikka että sen otteluun on osallistunut kilpailukiellon alainen toimihenkilö, hyväksytään, on joukkue määrättävä hävinneeksi.

Juryn päätös on lopullinen.


Luovutukset

Luovutusvoitto on pääsääntöisesti 5–0. Se voi olla myös jokin muu sarjajärjestäjän määräämä tulos, jolloin taktikointi loppupeleissä ei ole mahdollista. Ottelun luovuttanut joukkue katsotaan luopuneeksi turnauksesta. Turnauksen jury voi harkintansa mukaan tehdä poikkeavan päätöksen perustellusta syystä.

Luovutusvoitto kirjataan, jos:

  1. joukkue ei ilmesty pelipaikalle
  2. joukkue myöhästyy vähintään 5 min
  3. joukkueella on alle 3 pelaajaa ottelua aloittaessa

Mikäli ottelu kuitenkin pelataan, niin että kohdista 2 tai 3 jompikumpi tai molemmat toteutuvat, katsotaan vastustajan hyväksyneen vallitseva tilanne ja ottelun lopputulos jää voimaan.